Muraste Hooldus OÜ
Muraste, Harku vald, Harjumaa 76905

Miks Treeningpall

MIKS TREENINGPALL?

Valmistage end ette tulevikumängudeks!

Jalgpall on muutumas ja areneb pidevalt.

Tänasele jalgpallile ja tuleviku jalgpallile esitatavad nõuded on kõvasti arenenud. Inglismaa Jalgpalliassotsiatsiooni (English Football Association FA) tehnilise koolituskava  “The Future Game” („Tulevikumäng“) kohta on Dick Bate öelnud: “Mäng areneb järgmiste kümnendite jooksul märkimisväärselt, mistõttu on väga oluline, et meie noorte mängijate arengu eest vastutajad oleksid valmis  eelseisvateks muutusteks.“

Millele me Inglismaa Jalgpalliassotsiatsiooni tehnilise koolituskava „Tulevikumäng“ kohaselt siis peaksime tulevatel aastatel keskenduma?

Erakordse tehnika arendamine ja palli meisterlik valdamine.pourquoi_1

  • Mõtteselgus ja võime ette näha järgmisi samme. Mängu mängides tuleb olla paari sammu võrra ees.
  • Teadlikkus ning aja ja ruumi loomine peab saama noorte mängijate väljaõpetamisel esmaseks prioriteediks.
  • Palli täpsel ja kiirel teelesaatmisel erinevatesse kaugustesse on mõlema jala kasutamine kriitilise tähtsusega.
  • Suutlikkus mängida kiiresti ja täpselt ülerahvastatud aladel ning oskus palli igas olukorras oma kontrolli all hoida.
  • Suutlikkus palli vastu võtta ja sööte vahetada, liikudes samal ajal optimaalse kiirusega.

Mitmed tulevikujalgpalli võtmesõnad on:  oivaline pallikäsitsusoskus, kiire otsusetegemine, täpsed söödud ning triblamine mõlema jalaga, mängimine ülerahvastatud aladel, optimaalne  liikumiskiirus.

Kuidas peaksime oskama prognoosida jalgpalli arengut?

Me peame endale aru andma, et jalgpallimänguks vajalikele eeldustele täna ja tulevikus ei saa läheneda traditsiooniliste programmide abil. Paljude aastate jooksul oleme pööranud liiga suurt tähelepanu keha füüsilisele arendamisele, jättes tähelepanuta  aju tohutu potentsiaali. See ülifüüsiline lähenemine selgitab ka seda, miks mängu kvaliteet oli pigem teisejärguline.  Lisaks sellele on tippsportlaste kohta tehtud põhjalikud teadusuurimused tõestanud, et aju mõju tuleks optimeerida ning see ongi edu võtmeteguriks.

“ Varem oli meil aeg, ruum ja pikad söödud. Nüüd on söödud lühikesed ja kiired.“

– Ottmar Hitzfeld